Historia

Traditionellt så kommer den historia vi känner till om Angkor från inristningar och de kvarvarande templen som byggdes från 800-talet och framåt. Ordet Angkor kommer från Sanskrit och betyder "stad". Hela Angkorområdet gränsade under storhetstiden till en stor sjö som gav ett värdefullt utbud av färskt vatten, fisk och bördig jord. Det var kung Jayavarman II som regerade från 790 och han la grunden till Angkor. Jayvavarman II errövrade stora områden och utvidgade riket och säkerställde sin maktposition. Han utropade sig själv som världens kejsare år 802. Ofta säger man att den angkorianska perioden började nu och fortsatte ändra fram till 1431. Jayvararman II:s son, Jayavarman III tog makten när kungen dog år 835 och man tror att det var han som lät bygga templet Bakong. Man vet inte riktigt när sonen dog, men man tror att hans efterföljare, Indravarman I, tog makten ifrån honom med våld. Fler tempel byggdes under 880-talet däribland Preah Ko templet. 889 tog hans ena son Yasovarman I över makten efter en blodig kamp mot sin egen bror som var den egentlige kronprinsen. Stora delar av kungapalatset förstördes under den här perioden. Yasovarman I beslut sig därför att flytta huvudstaden till Angkor (från Hariharalaya, nu "Roluos") där han expanderade området fram till sin död 910. De följande kungarna fortsatte expansionen men runt 928 flyttades huvudstaden till Koh Ker vilken var huvudstad i cirka 20 år innan den flyttades tillbaka till Angkor. De efterföljande kungarna flyttade tidvis huvudstaden till olika platser men med Suryavarman I byggdes det kungliga palatset i Angkor Thom samt en stor vatten resarvuar som används än idag. Efter ytterligare två kungar kom Suryavarman II till makten och lät bygga Angkor Wat. Han regerade från 1112 till runt 1150 och den här perioden ses som den period då Angkor var som mest mäktigt och inflytelserikt. Efter honom följde en period av våld och maktkamp och om det inte varit för dåvarande prinsen återkomst, senare kung Jayavarman VII, så hade Angkors tid varit förbi. Det var han som byggde den nya stad som vi idag kan se i Angkor Thom. Makten var kvar i Angkor fram till slutet av 1500-talet då Phnom Penh, en viktig stad för handel, kom att hamna i centrum.


Angkor

Staden Angkor blev genom åren en väl utvecklad stad och kungarna efter 1200-talet lät bygga enorma bevattningssystem med konstgjorda bassänger och kanaler. Detta hjälpte till att utveckla staden och området då risodlingarna med bevattning gav en många gånger större skörd än vad som tidigare varit möjligt. När odlingarna var som störst omfattade systemet över 5 miljonor hektar mark. Under storhetstiden var Angkor världens största stad med som mest en miljon invånare. Riket, Angkor, sträckte sig då över dagens grannländer Thailand, Burma, Vietnam, Laos och Malaysia. Angkor övergavs på 1440-talet av de regerande khmererna. Anledningen till detta tros vara att hovet splittrats upp i små grupper som inte längre kunde komma överens. Möjligheten att härksa i området blev då svårt särskilt när den buddhistiska tron nu brett ut sig i området. När hovet övergav Angkor så förföll bevattningssystemen vilket ledde till att befolkningen flyttade ifrån staden. Även återkommande attacker från grannlandet Siam (Thailand) sägs vara anledning till att staden övergavs. Många begav sig till området kring dagens Phnom Penh som vid den här tiden var en växande handelsstad på grund av sitt gynsamma läge vid Mekongfloden. Delar av Angkorområdet blev dock aldrig helt övergivet utan det fortsattes att användas som helgedom för buddistiska pilgrimer.

   

  Karta över Angkor (större karta här)

  Angkor Wat Kambodja


  Plundring av Angkor

 • Ända sedan staden åter blev känd för allmänheten under 1880-talet så har Angkor blivit utsatt för plundring. Stora mängder skulpturer togs till Frankrike under slutet av 1800-talet då en stor mängd expeditioner ägde rum. André Malraux, som senare blev fransk kulturminister, greps 1924 med omkring 20 stycken skulpturer som han stulit från området. Skulpturer och avhuggna huvuden är sedan den här tiden eftertraktade samlarobjekt i de rikare länderna. Unesco jobbar idag hårt med att försöka stoppa denna handel.

 • Stora delar av området förstördes och plundrades även under åren då de Röda Khmererna styrde landet. Under den här tiden, 1975-1979, använde man bland annat träföremål från området till bränsle vid matlagning och dokument om området som arkiverats i huvudstaden Phonm Penh användes som cigarrettpapper. Även Vietnameserna som ockuperade landet under 1979-1989 sägs ha stulit enorma konstskatter från området. Trots plundring och vandalisering är dock huvuddelen av själva templen intakta och man har kunnat bevara en hel del av dessa kulturskatter.

 • Khmer tempel

  För att förstå vad ett Khmer tempel verkligen är så måste man förstå att dessa tempel inte var en mötesplats för de troende utan snarare en guds palats. Det var därför tvunget att templen var så vackra som bara var möjligt. Ett stort tempel var sällan en plats för endast en gud utan för flera olika, med olika rum och delar med ett gudumligt centum i mitten. Detta hela område i Angkor där templen är byggda är inte bara gudomliga utan även en bild av det hinduiska universumet. Detta förklaras med att de centrala tornen representerar det heliga berget Meru, de yttre murarna som är byggda runt tempelområdet är bergen som omger världen och vallgraven representerar oceanerna bortom bergen. Templen byggdes för odödliga gudar och det var därför tvunget att de restes i bestående mateial. Många tempel byggdes därför med stenblock eller sandsten vilket gör att dessa står välbehållna kvar än idag. En del tempel lämnades dock av någon oförklarlig anledning ofärdiga och andra tempel reparerades aldrig efter den plundring och vandalism som tidvis ägt rum. Det var först i slutet av 1800-talet som franska arkeologer inledde den långa restaureringsprocessen, vilken förutom avbrottet under Pol Pots tid vid makten, fortfarande är i full gång.